Vedlikehold av pergola!

Rengjøring av pergola

Sørøya Pergola er designet for nordiske forhold og aluminiumsrammen krever derfor minimalt med vedlikehold. Vi anbefaler likevel at du vasker over din pergola en gang iblant, da vil den holde seg fin over tid.  Spyl over ramme, tak samt vegger med hageslangen og benytt eventuelt mildt såpevann og en svamp til å vaske over og fjerne eventuelle flekker. Unngå å benytte høytrykkspyler da dette kan skade belegget på pergola.

Høst og vinterlagring av pergola

Når høst og vinter kommer må lamellene settes i 90 graders vinkel slik at løv og snø ikke samles på taket. Ved mye snø bør man ha ekstra tilsyn med pergola, kost skånsomt bort snøen etter behov. Husk også at lamellene aldri må dreies på ved frost og snø, da kan mekanismen knekke. Vegger bør være i opprullet posisjon når de ikke er i bruk for å minimere vindfang.

Fest pergola

Etter montering av pergola, sjekk at rammen er i vater og at avstand mellom bein/søyler må være lik oppe og nede. Sjekk også på at eventuelle vegger kan beveges opp og ned før pergola forankres. Alle 4 ben festes godt i underlaget, med egnet festemateriell.