Form- og overflatevariasjoner

Treverk lever. Variasjoner som kurver, sprekker og vridninger er en del av trevareprodukter.

hello banner background image
fint-saget-varatiasjon

Fint saget

I motsetning til høvlet tre, har fint saget tre en mer ru struktur og robust utseendet. Det er ingen forskjell i holdbarhet mellom høvlet og fint saget trevirke. Imidlertid kan det med grovt trevirke være små avvik i tykkelsene, det kan ikke være helt vinkelrett og det kan oppstå uregelmessigheter på treets overflate. Selvfølgelig er det også mye sjarm i dette så her står valget på egne preferanser.

Fordreining

Tre kan fordreie seg av forskjellige årsaker. En vanlig årsak er ujevn tørking av treverk, som forkorter den ene siden og gir skjevheter treverket. Dette kan lett forhindres ved å plassere den krummede siden i solen, hvoretter den krymper og krumningen forsvinner. Etter å ha mottatt trevareproduktene, anbefaler vi at du oppbevarer dem på et tørt sted utenfor direkte sollys, for å forhindre ujevn tørking. Et trevareprodukts følsomhet for skjevhet avhenger av tresort, tverrsnitts dimensjoner og eventuelle tørkeprosesser.

fordreining
dimensjoner

Dimensjoner

Dimensjonene til et trevareprodukt påvirker også det ytre. Smal plank får raskere en fordreining enn tykkere plank og krumming er mer utsatt for trevareprodukter i lengere lengder.

Høvlet tre tørkes før høvling, noe som reduserer risikoen for skjevhet. Noen dimensjoner av konstruksjons tre kan også limes, dette er ment for å forhindre vridning på lengere trevare. Treverket selges i ferdig kappet lengder hos oss. Størrelsesavvik kan forekomme avhengig av tresort, finish og kvalitet.

Kvalitetskrav

Fabrikkene våre har strenge kvalitetskrav under produksjon og pakking, store avvik lukes ut.

Sprekker

Treverk reagerer under forskjellige værforhold. Det krymper om sommeren og utvides om vinteren. Dette kan forårsake sprekker i treverket. Jo høyere holdbarhetsklasse, jo mindre er tørkesprekker ofte. Dette kan du forhindre med å Ikke la treet være ubearbeidet i sol. Produktene vi leverer kan ha en sprekk på maks 4mm (dybde) x 12 cm (lengde), alt over dette lukes ut, sprekken kan selvfølgelig ikke gå gjennom treverket.

sprekker2

Kvist

Kvist er begynnelsen på en gren inne i stammen, det dannes en hard knott i treet, fargen avhenger av om kvisten er levende eller død. Fordi kvisten utgjør en selvstendig del av treverket, kan det forkomme at denne detter ut under tørking av planken, dette vil bli fjernet under kvalitetskontroll på fabrikken. Skulle dette forekomme senere kan knotten enkelt festes med tre lim. Maks størrelse på kvist er 4×4 cm

kvist2

Harpikslomme (kvae)

Det kan oppstå små lomme med harpiks – kvae i treverket, maks mål på våre produkter er 7 cm x 3 cm

Bark knotter

Det kan forekomme bark knotter i treveret, dette kan ha en maks størrelse på 12 cm x 1,5 cm.

Bark vener

Det kan forekomme bark rester på yttersiden av panelet, maks grense på 1 cm bredde og ubegrenset lengde.

Barkvener 2