Hvor mye snø tåler taket?

Alle våre boder, anneks, lysthus og lekehus har en beregnet og godkjent maksbelastning for snølast.

Snømengden kan variere mye fra år til år, i tillegg er det store forskjeller på mengder snø vi får rundt i landet vårt. Det er uansett hvor du bor viktig å være bevist på mye snølast din nye bod, anneks eller garasje er dimensjonert for å tåle. Mye snø på taket kan være en stor belastning for bygget ditt, konstriksjonen kan ta skade eller i verste fall knekke sammen. 

Maks snøbelastning vil si mengden snølast taket tåler pr m2 uten fare for at konstruksjonen skades. Snø varierer i tyngde, tørr snø veier mindre enn våt snø, gammel snø veier mer enn ny snø og tåleevne oppgis derfor i vekt pr m2. 

Ved høyere belastning enn oppgitt for det aktuelle bygget, anbefaler vi at taket måkes. Det bør alltid måkes jevnt så belastningen er likt fordelt utover taket, unngå å måke helt ned til takbelegget, dette kan skade belegg som shingel eller takpapp og på sikt slippe inn fukt.

Tegn på at taket bør måkes:

Hvis du merker at dør eller vinduer på bod eller anneks blir trege

Sprekker i takkonstrukturen 

Alle våre boder, anneks og lysthus er utviklet for å stå i Nordiske værforhold, med riktig vedlikehold og oppfølging opplever vi ytterst sjeldent problemer. Men det er flere steder i landet vårt hvor det kan være behov for en bod eller anneks som tåler litt ekstra, for eksempel på hytta hvor du ikke alltid er til stede når snøen kommer og har muligheten til å måke taket.

Ønsker du en konstruksjon som tåler mer? Vi har noen modeller utviklet for å tåle høy snøbelastning: