Fundament

Et godt og nøyaktig fundament er viktig før du starter å bygge opp ditt nye prosjekt!

hello banner background image
close
Ferdigmalt?

Ønsker du å unngå malingsjobben? Vi har ferdigmalte boder.

Ferdigmalte boder
Våre hentepunkter

Ønsker du å hente selv?

Mer informasjon

Grunnlaget er kanskje det viktigste trinnet og bør ikke undervurderes. For å få full glede av produktet, er det svært viktig at det står montert på et fast, stødig og jevnt underlag. Dette kan gjøres på flere måter, men det viktigste er at underlaget er i vater og i vinkel, samt holder seg stabilt over tid.

De vanligste metodene for et solid fundament er Belegningsstein , betong eller Rammebjelker.

Kontroller underlaget for fundamentet

Er underlaget stabilt? Gode forberedelser er veldig viktig før du setter i gang. Vurder underlaget nøye, det er viktig at boden eller annekset bygges på stødig grunn. Fjern ujevnt underlag og erstatt med pukk som gir en stødig og stabil grunn som drenerer bort fukt. Deretter kan du lage et stabilt fundament av betong, stein eller trevare. Legg aldri bygget direkte i gress, sand eller jord.

Grov pukk

De forskjellige metodene

Husk grunnramme

De fleste boder leveres med en ramme så gulvet ligger noen centimeter over fundamentet. Leveres boden uten gulv, må du selv sørge for denne rammen uavhengig av type fundament du velger. Dette sikrer lufting og forhindrer råte og fukt.

Rammebjelker / platting

Den største fordelen med denne konstruksjonen er at det ikke er behov for å grave, løsningen er i tillegg ideell hvis du har et skrått underlag. Fjern ujevnheter og prøv å lag et rett og stabilt underlag. For å unngå fukt er det lurt å starte med lecablokker, legg blokkene ut med ca 60 – 100 cm mellom hver blokk. Legg ut rammebjelkene, bruk vater underveis for å sjekke at fundamentet blir rett. 

To menn i rutete skjorter. En sager planke og en holder planken

Du kan bygge rammen i bodens størrelse og sette bygget direkte på rammebjelkene, eller du kan bygge en større platting som fundament. Velger du å bygge en platting er det viktig at du legger en ytterligere ramme i treverk så gulvet ligger noen centimeter over plattingen.

For å beskytte boden eller annekset ekstra mot stigende fukt anbefaler vi at du bygger en grunnramme av trykkimpregnert materiale i tillegg til gulvlektene. Denne skal ha identiske mål som gulvrammen.

Steg for steg

Betong 

Grav ut et hull, fyll deretter med pukk, singel og subbus, bruk en vibrator for å jevne ut og komprimere fyllmassen, du får et stabilt underlag som ikke vil sige sammen. Dobbeltsjekk med vater at underlaget er helt rett før du fortsetter.

Du kan nå starte på ringmuren, du kan bygge egen forskaling av planker eller bruke ringmurselementer. Trekk en snor mellom hjørnemarkeringene i høyde med muren, denne kan du så følge når du skal legge ut elementene. Bruker du ringmurselementer er det lurt å stive av med støttebord. Når betongen skal helles på er det viktig å unngå luftlommer, du kan bruke en jernstang og røre rundt med så du er sikker på at betongen kommer til over alt. Skrap av toppen så du får en rett finish, gå over å sjekk at muren er jevn å fin før den størkner, du kan fortsatt rette opp små skjevheter.

Belegningsstein lagt i halvsteinsforband

Beleggningsstein eller fliser

Dette er en elegant og fin måte å bygge opp uteområdet og hagen din på. Start med å grave ut ca 25/30 cm jord og fyll opp med pukk, singel og subbus. bruk en vibrator for å jevne ut og komprimere fyllmassen, du får et stabilt underlag som ikke vil sige sammen. Dobbeltsjekk med vater at underlaget er helt rett før du fortsetter. Bygg en god støtte rundt, så steinen holder seg på plass. Nå kan du starte å legge ut ønsket stein.

Gjør gulvet litt mindre enn bygget, på denne måten renner ikke vannet langs plankene inn i bygget. Forsikre deg også om at gulvet ligger noen centimeter over bakkenivå, dette forhindrer råte og fukt på de nederste plankene.

Nyttige tips

  • Gjør fundamentet litt mindre enn grunnstørrelsen på det nye bygget ditt. Hvis veggene stikker litt utover fundamentet, vil vannet renne langs fundamentet, ikke inn i boden eller anekset.
  • Fundamentet må være firkantet, stabilt og plant.
  • Hold toppen av fundamentet over bakkenivå for å forhindre vannføring.
  • Legg eventuelle kabler til elektrisitet før du lager grunnlaget. Du vil ikke kunne få tilgang til dette senere.