close
Kategori

Må jeg søke for å bygge anneks, bod, lysthus eller andre frittstående bygg?

Du kan i bygge et frittstående bygg på inntil 50 m² i egen hage eller tomt uten å søke, for tilbygg gjelder 15 m².

Det kan alltid være særskilte regler og du må holde deg innenfor maksimal tillatt utnyttelsesgrad på tomten din, vi anbefaler derfor alltid å sjekke opp følgende med din aktuelle kommune:

  • Hva du har lov til å bygge på eiendommen din
  • Hvor du har lov til å bygge på eiendommen din
  • Hvor mye du har lov til å bygge på eiendommen din

 

Det er viktig at du setter deg godt inn i regelverket som gjelder for din tomt og din kommune før du setter i gang byggingen av ditt nye lysthus, anneks eller lagringsbod.

Vær OBS på følgende:

  • Annekset / hagestuen / bod kan ikke brukes til varig opphold eller beboelse
  • Du må bygge minimum 1 meter fra nabogrensen.
  • Du må bygge minimum 1 meter fra andre bygninger på tomten din.
  • Du kan ikke bygge over grunnledninger som avløp og vann.
  • Mønehøyde på maks 4 meter, og gesimshøyde på maks 3 meter målt fra ferdig planert gjennomsnittsnivå rundt annekset / hagestuen / boden.
  • Annekset /hagestuen / boden kan kun oppføres i én etasje (lagringsloft/hems er tillatt)